+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Erakool

Erakool "Koolitus- ja nõustamiskeskusesse "OMA LAEGAS" omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba 4385HTM.

Kooli loomise vajalikkuse tingis erinevates projektides osalemine ja vastava kvalifikatsiooniga kaadri olemasolu. Erakoolil on kaks põhilist tegevuskohta: Tallinn ja Tartu ja neis asuvate keskuste kaudu viiakse ellu seatud eesmärke ja korraldatakse koolitusi. Lisaks sellele pakub Oma Laegas ka supervisioonikoolitusi, mida viivad läbi rahvusvahelise kategoori superviisorid.