+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Tegevus

Riidelaegas on üheaegselt nii vältimatu abi keskus, taaskasutuskeskus kui sotsiaalne ettevõte. Projekti raames tegeletakse annetatud rõivaste jms vastuvõtmisega, selle jagamisega abivajajatele kas tasuta või sümboolse hinna eest. Riidelaegas tegeleb ka mitmete valdade regulaarse abistamisega ja on valmis aitama kõiki teisigi, kes taolist abi vajavad. Perspektiivis hakkab riidelaegas tegelema ka rõivaste ümbermodelleerimisega ja looma kaasaegsele moele vastavaid kollektsioone.