+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Tegevus

Alates 2003. aasta sügisest alustas tööd "Silmalaegas".


"Silmalaegas" on mittetulundusühingu "Jumalalaegas" üks laegastest, mille eesmärgiks on pakkuda nägemis- ja kuulmispuudega inimestele erinevaid abivahendeid.


Meie koostööpartneriks on Eesti Pimedate Liit ja tema liikmesorganisatsioonid. "Silmalaegas" müüb oma tooteid presentatsioonide kaudu ja kauplustesüsteemi hetkel luua ei ole kavas. Meie eesmärk on tulla oma toodetega iga abivajajani, et võimaldada talle näpuga katsuda kõiki tooteid ja anda vajalikke selgitusi. Tellimusi võtavad vastu kõik meie müügiesindajad, neid saab esitada telefoni, faksi või elektronkirja teel. Kauba saate kätte meie müügiesindajate kaudu või posti teel. Oleme avatud ka teie abiküsimustele ja ettepanekutele, eelkõige infole, milliseid abivahendeid te soovite ja milliseid abivahendeid peaks kindlasti saama riikliku dotatsiooniga.


Silmalaegas on kahe tegutsemisaasta jooksul saavutanud abivahenditeturul märkimisväärse positsiooni. Kui 2004. aastal müüsime abivahendeid umbes 300000 krooni eest, siis 2005. aastal oli käive juba 1,6 miljonit krooni ja 2006. aastal ligi 3 miljonit. Abivahendite müük on pealtnäha lihtne, kuid sisult väga raske tegevus. Eelkõige on probleemiks informatsiooni raske edastamine abivajajateni ning erinevate abivahendite suur valik ja klientide väga erinev vajadus. Silmalaegas lähtub oma töös motost: "KÕIK ON VÕIMALIK!". Meie jaoks ei ole lahendamatuid olukordi ja väga paindliku tegevuse kaudu oleme seni suutnud täita ülesandeid kõikvõimalikes situatsioonides. Tunnustusena loeme eelkõige seda, et kliendid meid usaldavad ja üllatusena ka seda, et aina uued huvigrupid meie poole pöörduvad. Üks viimaseid uuendusi, mida toob kaasa 2006 aasta, on kuulmispuuetega inimestele abivahendite müük. Alates 10. jaanuarist 2006. oleme Eesti Pimedate Liidu liikmed, mis aitab meil veelgi paremini oma tööd teha ja samas võimaldab pimedate esindajatena kõvema häälega kaasa rääkida riigi abivahendipoliitikas.


Tere tulemast meie kliendiks!