+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Koolituspakkumised

TUGIISIKU KOOLITUS

Ma arvan, et kõnnin eluteel ühe korra. Sellepärast, kui saan lahke olla võin teha midagi head kaasolevusele, siis las ma teen seda kohe ega lükka edasi või jäta tegemata, kuna ma ei kõnni seda teed uuesti.

William Penn.

Tugiisikuteks sobivad inimesed, kes ise tulevad oma eluga toime, ent soovivad oma südames, et ka teistel sama hästi läheks ning ei pea paljuks oma energiat ja ettevõtlikkust jagada. Nendeks võivad olla inimesed, kes juba tegelevad või siis soovivad töötada teiste inimeste heaks.

KURSUSE TEEMAD

 • Ühiskonda integreerumise vormid
 • Inimsuhted ja inimsuhete psühholoogia
 • Kommunikatsioon
 • Keskkonna- ja suhtlemispsühholoogia
 • Esmaabi, hügieen ja hoolduse põhimõtted
 • Tugiisik või sõber
 • Stress ja stressireaktsioonid
 • Läbipõlemissündroom
 • Toimetuleku raskusi põhjustavad tegeurid
 • Pilk seadusandlusesse.

Läbiviijad; Galina Podberjoznaja, Irina Rätsep ja Maie Koger

Koolituse maht 60 akadeemilist tundi

Täiendav info ja registreerumine tel/faks 7333682 või omalaegas.tartu[at]laegas.ee

ISIKSUSE ARENG — OLE NÄHTAV !

Kõik mis üldse on mõeldav on mõeldav selgesti. Kõik mis on öeldav on öeldav selgesti.

L. Wittgenstein

Kursuse eesmärgiks on täiustada oma suhtlemis- ja eneseväljendamisoskusi ning õppida enda eest seisma viisil, mis aitaks meil probleeme vastutustundlikult lahendada ja parema teineteisemõistmiseni jõuda.

KURSUSE TEEMAD

 • Enesekehtestamise olemus (alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumisviis)
 • Emotsioonide väljendamine (negatiivsete mõtete ja tunnetega toimetulek)
 • Eneseanalüüs
 • Aktiivne kuulamine
 • Suhtlemistasandid
 • Enesekehtestamise võtted

Läbiviijad; Galina Podberjoznaja ja Irina Rätsep

Koolituse maht 18 akadeemilist tundi

Täiendav info ja registreerumine tel/faks 7333682 või omalaegas.tartu@laegas.ee

SUPERVISIOON

Grupi suurus: 5-10 inimest

Koolituse kestvus: 90 minutit

Koolituse hind: 2490 krooni* (koos km-ga)

* Hinnale lisanduvad transpordikulud, mitmepäevase koolituse korral ka majutuskulud.

Tellimiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: laegas[at]laegas.ee või telefonil 53 462 808.

Kursus: "Tere — mina siin I"

Kestvus: 3 kuud, iga tööpäev 4 akadeemilist tundi. Kokku 138 akadeemiliselt tundi, millest 70 akadeemilist tundi on praktiline õpe ja teraapia.

Sihtgrupp: Tööhõiveameti poolt suunatud pikaajalised töötud, kellel puudub puue (tundide arv on iga aine lõpus).

Õppetöö viiakse läbi auditoorselt.

Kursuse eesmärgiks on pikaajaliste töötute sh puudega inimeste motivatsiooni tõstmine naasmaks tööjõuturule.

Kriisipsühholoogia, kriisi olemus, stress ja neuroos 20 h
Teraapia rühmas ja individuaalne ehk juhtumitöö, supervisioon 60 h
Tööseadusandlus: tööturu teenuste seadus, töö ja puhkeaja seadus, töölepingu seadus 20 h
Ettevalmistus tööintervjuul esinemiseks: kuidas müüa oma oskusi ja küsida julgelt palka 10 h
Tööleping, tööga seotud dokumentide tutvustamine, ametijuhend 15 h
Ümberõppe- ja koolitamisvõimaluste tutvustamine 13 h
Kokku 138 h

Kursus: "Tere — mina siin II"

Kestvus: 3 kuud, iga tööpäev 4 akadeemilist tundi. Kokku 183 akadeemiliselt tundi, millest 70 akadeemilist tundi on praktiline õpe ja teraapia.

Sihtgrupp: Tööhõiveameti poolt suunatud pikaajalised puudega töötud (tundide arv on iga aine lõpus).

Õppetöö viiakse läbi auditoorselt.

Kursuse eesmärgiks on pikaajaliste töötute sh puudega inimeste motivatsiooni tõstmine naasmaks tööjõuturule.

Kriisipsühholoogia, kriisi olemus, stress ja neuroos 20 h
Puudega inimeste psüühilistest eripäradest 20 h
Rehabilitatsioon: ps��hiline, kutsealane, sotsiaalne, vajadusel ka olmeline 10 h
Teraapia r�hmas ja individuaalne ehk juhtumit��, supervisioon 60 h
T��seadusandlus: t��turu teenuste seadus, t�� ja puhkeaja seadus, t��lepingu seadus 20 h
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus, pensioni seadus, standardreeglid ja nende kasutamine 10 h
Abivahendid. T��koha kohandamine jm t��h�ives�steemid 5 h
Ettevalmistus t��intervjuul esinemiseks: kuidas m��a oma oskusi ja k�sida julgelt palka 10 h
T��leping, t��ga seotud dokumentide tutvustamine, ametijuhend 15 h
�mber�ppe- ja koolitamisvõimaluste tutvustamine 13 h
Kokku 183 h

 

Kursus: "Kuidas efektiivselt juhtida kodutute ��maja/varjupaika?"

Kestvus: 3 p�eva, kokku 32 akadeemiliselt tundi.

Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse hoolekande ametnikud ja kolmanda sektori t��tajad, kes otseselt tegelevad kodututega.

�ppet�� viiakse l�bi auditoorselt.

Kursuse eesm�rgiks on �petada efektiivselt juhtima kodutute ��maja/varjupaika selle sihtgrupi spetsiifikast l�htudes.

V�ltimatu sotsiaalabi — m�iste, �iguslikud alused, ulatus ja tingimused. kohaliku omavalitsuse �lesanded v�ltimatu sotsiaalabi osutamisel 2 h
Tervisekaitse n�uded ��majale/varjupaigale 2 h
��maja/varjupaiga teenuse kulude ja tulude planeerimine kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori seisukohast 4 h
��maja/varjupaiga teenuse sisseostmine kolmandalt sektorilt 2 h
Personal: planeerimine, v�rbamine, t���lesanded, t��lepingud, palgatingimused, t��tervishoid, motiveerimine 5 h
Tervishoiuteenuse osutamise korraldamine ��majas/varjupaigas 1 h
Juhtumit�� kodutuga. Sotsiaaln�ustamine 8 h
Kokku 32 h

 

Kursus: "Tugiisik ps��hikah�irega inimesele"

Kestvus: 10 p�eva, kokku 60 akadeemiliselt tundi.

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad ja tahavad t��tada ps��hikah�irega inimestega.

�ppet�� viiakse l�bi auditoorselt.

Kursuse eesm�rgiks on koolitada v�lja professionaalseid tugiisikuid ps��hikah�irega inimestele.

�hiskonda integreerumise vormid (pereliikmed, l�hedased, institutsioonid) — Peresisesed suhted — pingeallikad ja nendega toimetuleku võimalused 4 h
Inimsuhete ps�hholoogia 4 h
Kommunikatsiooni �ppimine — Vajadused, personaalsed tegurid, k�itumismudelid, tundeelu. 3 h
Ps�hhopatoloogia, ps��hikah�ired ja s�mptomatoloogia — Toimetulekuraskusi p�hjustavad ps��hikah�ired 4 h
Keskkonna- ja suhtlemisps�hholoogia 7 h
Sotsiaalhoolekande seadus, ps�hhiaatriaseadus, sotsiaalharta ja perekonnaseadus — �levaade seadustest 4 h
Esmaabi, h�gieen ja hoolduse p�him�tted 7 h
Tugiisik või s�ber — Olukorra ja t��meetodite selgitamine 4 h
Stressreaktsioonid ja l�bip�lemiss�ndroom — 7 h
K�ik osalised esitavad oma n�gemuse tugiisiku t��st essee vormis 13 h
Esseede arutamine ja k�simustele vastamine 3 h
Kokku 32 h